Algemene huurvoorwaarden Ecclésia:

Natuurlijk proberen wij u als woningzoekende optimaal van dienst te zijn. Om in aanmerking te komen voor één van onze huurwoningen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

 • Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm waarbij uw bruto maandinkomen (inclusief vakantiegeld) minimaal gelijk dient te zijn aan 4 maal de kale huurprijs. De inkomsten moeten worden aangetoond met een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring.
 • Voor zelfstandigen mag in plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook een recente accountantsverklaring met balans en winst/verliesrekening over het afgelopen jaar worden toegevoegd. Ook willen we graag een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel inzien.
 • Voor gepensioneerden volstaan in plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook, kopieën van de jaaropgaven van het afgelopen jaar.
 • Als u niet geheel aan onze inkomensnorm voldoet, maar u beschikt over eigen vermogen kan hier bij de aanvraag rekening mee gehouden worden. We zullen dit per individueel geval bekijken.
 • Naast inkomensgegevens dient er ook een geldig kopie van een legitimatiebewijs van alle aanvragers toegevoegd te worden bij het aanvraagformulier.
 • Samenwonen anders dan door familieleden of partners (denk aan collega’s, vrienden, studiegenoten) is uitdrukkelijk niet toegestaan in Ecclésia. Het is niet toegestaan huisdieren te houden.
 • De minimale huurtermijn voor een appartement is 1 jaar.
 • Bij het aangaan van de huurovereenkomst vragen wij de huurder een waarborgsom te storten gelijk aan twee maanden kale huur. Over de waarborgsom vergoeden wij geen rente.
 • Door de verhuurder worden aan huurder éénmalig €223.85 (inclusief 21% btw) administratiekosten doorberekend.
 • De verhuurder vraagt een SEPA-machtiging aan de huurder voor de automatische incasso van de maandelijkse vergoedingen (huur + servicekosten).
 • De algemene bepalingen alsmede het A-Z onderhoudsoverzicht (waarin de onderhoudsverantwoordelijkheden van huurder en verhuurder zijn opgenomen) zijn onlosmakelijke verbonden aan de huurovereenkomst.
 • De woningen zijn voorzien van complete keuken en badkamer. Voor vloer- en wandafwerking dient u echter zelf zorg te dragen.
 • Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. LBB Vastgoed behoudt zich het recht voor om potentiële klanten – zonder opgave van redenen- voor een specifieke woning te weigeren.
 • Indien aspirant huurder(s) vervalste documenten aanleveren om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is LBB Vastgoed genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (artikel 225 van het Strafrecht)
 • Opties op de appartementen worden niet verstrekt. Toewijzing vindt plaats op basis van aanmeldingsvolgorde, uiteraard nadat aan de overige voorwaarden is voldaan.

Download hier het aanvraagformulier!

NieuwsbriefKlik hier en lees al het nieuws over project Ecclésia

Type appartementen

Appartement C

Appartement C

Appartement E

Appartement E

Appartement G2

Appartement G2

VERHUURD

VERHUURD

verhuurd

verhuurd

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD